Karel Dlouhý

Znalecká kancelář

V rámci znalecké činnosti a vypracování posudků pro účely právnických a fyzických osob a občanů,nabízíme mimo jiné tyto služby:

Oceňování vozidel

Posuzování technického stavu vozidel

Znalecká činnost v autoopravárenství

Tato služba zahrnuje širokou škálu problematiky tohoto odvětví. Vypracování posudku znalce jako auditu posouzení oprávněné reklamace a nebo dosáhnutí nápravy účtované částky ještě před soudním sporem.

Jako typické příklady jejího využití můžeme uvést:

© 2015 - 2018 • Karel Dlouhý • všechna práva vyhrazena